گالـــری / دانلـــود

سوغات و صنایع دستی یزد

1- بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه رهبر و شرکا
2- شیرینی سنتی یزد
3- قند و نبات افضلی
4- فراورده های کنجدی شیر رضا
5- ترمه رضایی
6- ترمه حسینی
7- ترمه خجسته
8- ترمه دستجردی
​​​​​​​9- فرش نصیریانی
​​​​​​​
​​​​​


سبد خرید