گالـــری / دانلـــود

مراکز اقامتی یــزد

ليست هتل های  یزد

1- هتل صفائيه5 ستاره 19241830-382602108242811 3يزد –صفائيه خيا بان تيمسار فلاحي1335
2- هتل پارسيان 3 ستاره336135254111 35256444يزد-بلوار جمهوري پشت بيمارستان افشار1351
3- هتل کاروان3 ستاره ممتاز317437210511 37215500يزد- بلوارآزادگان نرسيده به فرودگاه1380
4- هتل فرهنگ2 ستاره235736265011 36260725 يزد – ميدان شهيد بهشتي ابتداي خيابان امام خميني –کوچه فرهنگ
5- هتل ثلاثي1 ستاره133136220677 36261289يزد بلوار امامزاده جعفر –جنب پاساژ موسوي بن بست ششم
6- هتل تهراني4 ستاره45100372155157213003 3يزد ميدان ابوالفضل ابتداي بلوارتفت1381
7- هتل اطلس2 ستاره ممتاز17514-7247100 3 37244422يزد بلوار شهيد صدوقي مابين ميدان باهنر وهمافر1382
8- هتل مليکا2 ستاره16354-5238001 3 35238000يزد –بلوار جمهوري –ابتداي يزد باف1382
9- هتل لاله 3 ستاره ممتاز421059-6225048 3 6263830 3يزد بلوار بسيج –محله تل-جنب آب انبار گلشن
10- هتل باغ  مشير الممالک4 ستاره ممتاز801655239760 3 35253979يزد- خيابان انقلاب بلوار مشير1383
11- مهمانسراي جهانگردي يزد3 ستاره ممتاز388830-6249127 3 36247222يزد – بلوار دانشجو جنب اداره کل ارشاد1365
12- هتل سنتي ملک اتجار -23546224060 3 36261479يزد خيابان قيام بازارچه پنجه علي
13- مهمانسراي فرهنگيان2ستاره ممتاز291169-8250041 3 38248764يزد –صفائيه-خيابان عدالت مجتمع فرهنگيان 
14- هتل سنتي جاده ابريشم1 ستاره920 36252730 36217703يزد خيابان مسجد جامع کوچه تل خاکستري1382
15- هتل سنتي    کهن کاشانه 2ستاره 16386212485 3 36210393يزد- خيابان امام محله فهادان کوجه روبروي موزه سکه  
16- هتل روشن 1ستاره ممتاز22536229707 3 36266470يزد –خيابان دهم فروردين1383
17- هتل سنتي مهر3 ستاره 23505-6227400 3 36227405يزد خيابان قيام کوچه لب خندق 1383
18- هتل سنتي کاروانسرا2ستاره ممتاز 20436227050 3 36225600يزد بلوار امامزاده جعفر خيابان مصلي
19- هتل سنتي يزد 3ستاره 23539-6228500 3 36228010يزد ميدان امير چقماق خانه رشتيان1385
20- هتل خاتم 3 ستاره401003-5235001 3 35235002يزد-بلوار جمهوري کوچه جنب تالار يزد 1385
21- هتل سنتي رز(کيميا)2ستاره 11276228753 3 36228755يزد-ميدان شهيد بهشتي ابتداي خيابان امام کوچه فرهنگ 
22- هتل سنتي شرق1 ستاره15376267783 3 36267783يزد –خيابان مسجدجامع کوچه دکتر کازروني1385
23- هتل داد4ستاره ممتاز 881856229400 3 36229449يزد- خيابان دهم فروردين پلاک 2141386
24- هتل شيرکوه 2ستاره ممتاز38930353263350103532623500تفت ابتداي بلوار شهيد بهشتي1379
25- مهمانسراي اردکان2ستاره ممتاز184003532226969 03532229912اردکان بلوار شهيد بهشتي جنب کلانتر 11
26- هتل کاريز1ستاره 11310353226062 32226020اردکان بلوار شهيد بهشتي تقاطع طالقاني
27- هتل بهجت 3ستاره 22600353235500532355008ميبد ابتداي بلوار بسيج جنب پل زير گذر 1385
28- هتل رستوران شاه عباسي-14140353252959532529598مهريز جاده يزد کرمان بعدازورودي شهر1386
29- هتل رستوران باغ مرشد-8166226773 3 36226774يزد بلوار بسيج روبروي شهرداري منطقه دو1386
30- هتل سنتي والي3ستاره 19483-6228052 336228054يزد خيابان امام روبروي شاهزاده فاضل1387
31هتل سنتي کورش1 ستاره 13406203580 336203560يزد خيابان امام محله فهادان قبل از زندان اسکندر
32- هتل سنتي فهادان 3ستاره ممتاز 28846300600 336300600يزد خيابان امام محله فهادان روبروي زندان اسکندر
33- هتل سنتي اديب الممالک1ستاره سنتي11306229324 336270506يزد خيابان قيام کوچه لب خندق پلاک 831387
34- هتل آپارتمان امين -16900353272722003532725988صدوق- اشکذر نبش ميدان بسيج1387
35- هتل باغسرا1ستاره6160353223925132239250اردکان- جنب شهرداري1388
36- هتل سنتي مظفر3ستاره معمولي1946 36227783 36227665يزد خيابان مطهري کوچه خلف باغ 1389
37- هتل سنتي لب خندق-10256226003 3 36226003يزد خيابان قيام کوچه لب خندق
38- هتل زنبق 4ستاره 28963-5260920 3 35260920يزد بلوار جمهوري ک نيروگاه زنبق مجتمع فرهنگي رفاهي برق منطقه اي يزد 
39- هتل سنتي خالوميرزا1ستاره6180353228276709130005159عقدا 1390
40- هتل سنتي      حاج ملک-104032322221 ميبد خيابان سلمان فارسي چهارراه امام رضا(ع)
41- هتل ستاره شهر   (فاز يک)-82003532529688 مهريز –کيلومتر يک جاده مهريز يزد ،نرسيده به پمپ گاز1392
42- هتل ارگ 4 ستاره 46909-8285000 3 يزد صفائيه ،پشت دخمه زرتشتيان 1392
43- هتل نيکان 3ستاره651303242900432429001بافق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر1393
44- اقامتی وپذیرایی خوان دوحد-29809-3627298836271398یزد ،بلوار عاصی زاده ،کوچه سنگریزه 1394
45- هتل باران -226203532728640 اشکذر،رضوانشهر،بلوار45متری روبروی مسجد ریگ 1394
46-  هتل سنتی رویای قدیم 2ستاره12233627271836269874یزد ،خیابان سلمان ،کوچه شهید کاردی ،کاردی دوم پلاک 51394
47- هتل سنتی فیروزه -11355-36272900 یزد خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات 1395
48- هتل سنتی فاضلی3 ستاره 164336208955 یزد ،خیابان امام ،خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت1395
49- هتل مهتاب-164032614839 تفت ،ده بالا ، محله آمحسن جنب مسجد1395
50- راه وما -29723823919738239198یزد ،صفائیه ،بلوارشهید قندی روبروی بیمارستان شهید صدوقی 1395
51- علمدار-21453242923032421634بافق ،بلوار انقلاب ،روبروی خیابان 14 معصوم1395
52- باغ شهران-6403521897135218972یزد،دروازه قرآن ،کیلومتر2 بلوارنصر،فرعی دوم سمت راست،کوچه5سمت چپ1397
53- بهار 1ستاره13303222308832223088اردکان ،بلوارشهید بهشتی،ابتدای کمربندی ،جنب پمپ بنزین 1397
54- آرتمیس-227037281906 یزد،بلوارشهید صدوقی بعد از بلوار عابدی،بعد از بانک صادرات 1397
55- الزهراء-22666268229 3-يزد چهارراه فرهنگيان جنب شيريني عاصي زاده1397​​​​​​​

سبد خرید