گالـــری / دانلـــود

بومگردی های یــزد

بوم گردی های یـزد

۱- خشت آباد    مرتضی قادری یزد،خ مهدی کوچه  فردوس  داخل حسینیه کوچک   ۹۱۳۲۵۷۰۰۴۰
۲- مهرگرد     فاطمه هومن صدر     مهریز-خیابان شهید منتظری- بن بست نوبهار پلاک ۴۳۹۱۲۱۹۷۱۱۶۷
۳- جهانگردمنصور زارع بیدکی     مهریز – جنب باغ پهلوان پور     ۹۱۳۳۵۱۶۵۸۵
۴- عمه رباباب     ابوالفضل طاهر نیا     میبد روستای مرور     ‎‎9‎1‎3‎3‎5‎8‎9‎1‎4‎3
۵- وستاشا     بهرام بهرامی کلانتر     میبد مزرعه کلانتر     ۹۱۲۲۴۹۳۶۴۵
۶-خانه سیگاری     سید هادی رضوی     یزد- ضلع شرقی خیابان امام-کوچه بیست و یکم     ۹۱۲۳۴۰۰۸۸۲
۷-خانه خشتی     علیرضا موذنی     یزد- ضلع شرقی خیابان امام-کوچه بیست و یکم     ۹۱۳۵۱۶۲۶۰۹
۸- تیزک     علی امید پناه تیزوکی    ابرکوه، روستای تیزک     ‎9103826627
۹-نارنجستان     لیلی قنبری      یزد-  خیابان امام –کوچه سهل ابن علی-کدپستی     ۹۱۳۴۵۵۶۵۹۹
۱۰- امینی     مصطفی امینی     یزد،خیابان فهادان،کوچه مسجد امام سجاد،خانه صدا و سیما     ۹۱۳۳۵۰۴۶۰۰
۱۱- نارتی تی     رامتین شهرت     تفت- محله راحت آباد      ۹۱۹۴۰۵۷۱۱۸
۱۲- رخشین     بهرام خسروی     یزد-خیابان دهم فروردین- جنب دروازه قصاب ها     ۹۱۳۳۵۱۳۹۹۴
۱۳- شاطر بمان     حسن زارع ده آبادی     میبد ده آباد     ۹۱۳۳۵۴۲۷۰۸
۱۴- عطاری     دهقانی فیبروزآبادی     میبد     ۹۱۳۴۵۳۰۲۳۶
۱۵- خانه معمار     مهدیه هادی     بافق روستای قطرم     ۹۱۳۶۰۸۶۵۰۷
۱۶- سرای کهن     سید جواد تسلیم     یزد – خ امام – جنب کشتارگاه     ۳۶۲۱۲۴۸۵
۱۷- واحه     اکبرخانجانخانی     یزد – خ امام     ۹۱۳۳۵۵۰۴۷۶
۱۸- فروردین     مسعود جلادت     فهرج- کوچه مخابرات     ۹۱۳۳۵۲۴۷۲۳
۱۹- هفت و یازده     محمد حسین اسلامی نسب     یزد کوه مالمیر انتهای کوچه     ۹۱۳۷۷۰۷۵۰۵
۲۰- روشن ابرکوه     حسن عابدین پور     ابرکوه، خ باهنر ، جنب خانه صولت     ۹۱۳۲۵۴۶۱۳۷
۲۱- سرو کهن    سعیدرضائیان    ابرکوه، محله پشت آسیا      ۹۱۳۱۵۷۳۸۰۵
۲۲- دالون    نژاد کورکی     یزد خ سلمان ، کوچه شهید کردی، کوچه شهید مومنی    ۶۹۱۳۱۵۷۶۷۲۳
۲۳- حاجی خان     فاطمه دانش نصرآبادی     تفت  روستای اسلامیه     ۹۱۳۳۵۸۴۴۸۲
۲۴- بابا حاجی     عباسعلی ابدی     یزدخ سیدگلسرخ     ۹۱۳۱۵۳۴۷۹۳
۲۵- جنگل     محمد تقی قیامت     یزد – فهادان- جنب موزه سکه     ۹۱۳۱۵۲۱۷۸۵
۲۶- کلوت     سیدحسین ابریشمی     یزد مسجد جامع کوچه مشروطه     ۹۱۲۲۱۹۴۵۴۰
۲۷- اوروزا     احمدرضا هومن صدر     یزد خیابان انقلاب     ۹۳۹۰۹۷۱۹۲۰
۲۸- بادگیر     احسان کوهپیمایی     یزد- خ شهیدرجائی محله چهارمنار     ۹۱۳۳۷۳۳۲۵۱
۲۹- خواجه خضر     مهدی ساعتچی     یزد، برزن خواجه خضر     ۹۱۳۳۵۷۰۳۳۳
۳۰- رستاق     علی محمد انصاری     اشکذر روستای رستاق     ۹۱۳۸۵۰۵۰۰۸
۳۱- سه نیک     کاوه وفاداری     یزد کوچه شمس     ۹۱۳۱۵۶۸۱۶۴
۳۲- دو سرو     دهقانی – آرزو احمدی     تفت – باغ مورتین     ۹۱۳۳۵۲۹۵۰۵
۳۳- سرای بهشت شادکام    زهرا برادری    بافق- روستای شادکام     ۹۱۳۵۲۴۷۸۷۱
۳۴- رخشین     بهرام خسروی     یزد-خیابان دهم فروردین- جنب دروازه قصاب ها     ۹۱۳۳۵۱۳۹۹۴
۳۵- سیدمتولی     روستای شادکام    ۹۱۶۲۵۶۸۱۳۴۹۱۳۸۵۵۴۰۶۷
۳۶- نقره     اصغر دهقان بنادکی    یزد، کوچه زورخانه پهلوان یزد، کوچه سیگاری     ۹۱۳۲۵۸۶۹۴۹
۳۷- چهار فصل     اکبر رنجبر     یزد، خاتم ، مروست     ۹۱۳۵۱۴۵۳۳۹
۳۸- ستاره     ‏عباس گندم مالمیر     یزد، فهادان،کوچه بقعه دوازد امام     ۹۱۳۳۵۳۷۶۲۴
۳۹- رستم     مهناز فلاحتی     یزد، زارچ ، اله آباد     ۹۱۳۲۵۹۵۳۲۰
۴۰- خانه خورشید     محمد حسین انتظاری     یزد-کوچه شیخ زاده-روبروی خانه وزیر-پلاک     ‎9‎1‎3‎0‎0‎3‎3‎1‎4‎2
۴۱- سرای یادگار     ابوالفضل امیدپناه     ابرکوه، روستای تیزک ، داخل قلعه تیزک     ۹۱۷۱۰۰۱۳۸۲
۴۲- ارت     هاجر مختاری اردکانی     اردکان- محله چرخاب     ۹۱۳۵۲۹۴۹۰۴
۴۳- طوبی     محمد علی فتاحی      بافق روستای حاجی اباد     ۹۱۳۳۵۲۲۳۵۴
۴۴- عبدالغفاری     مهسا عبدالغفاری     ابرکوه، خ شهیدرجائی، کوچه باغ بزرگ پ     ۲۲۹۳۳۷۸۷۷۳۶۴
۴۵- کدخدا     محمد باقری     یزد روستای فهرج     ۹۱۳۳۵۷۸۰۱۱
۴۶- پنج دری     محمدرضا فهیمی     محله خواجه خضر کوچه باروتکوب     ۹۱۳۳۵۲۲۲۱۸
۴۷- آقایی (شش بادگیری)     سعیدحی     کوچه برخوردار. انتهای کوچه روبری آب انبار شش بادگیری     ۹۱۳۲۷۳۰۹۱۴
۴۸- خانه سبز     زهرا زارع     انتهای کوچه برخوردار     ۹۱۳۳۵۳۶۶۵۰
۴۹- بی بی گل      مریم دهقان شادکامی     روستای منشاد     ۹۱۳۹۶۷۸۰۳۱
۵۰- ریواس     اکبر منصوری علی آباد     مهریز،بخش ارنان، روستای کردآباد     ۹۱۳۷۷۷۱۳۸۹
۵۱- گل افشان     اعظم گلابگیران    یزد، مهریز ، روستای گل افشان     ۹۱۳۳۵۷۱۸۸۹
۵۲- سادات     زهرا السادات سادات الحسینی     بافق  باقرآباد روستای تراب آباد     ۹۱۳۵۱۳۶۷۸۵
۵۳- ناردونه     بهرام بهمردی     روستای مبارکه     ۹۱۳۳۵۸۵۸۹۸
۵۴- بهار عمر     رضا ابویی     یزد دربندگرجی     ۹۱۳۰۹۹۲۷۶۹
۵۵- کوبه     محمد حسین اسلامی     یزد، کوی سهل بن علی     ۹۳۵۳۳۴۲۹۲۹
۵۶- بابا خداداد     مهناز نمیرانیان     یزد، شاهدیه، نصرت آباد     ۹۱۳۲۵۶۲۹۸۲
۵۷- پادیاو     ندا سلطان دلال     یزد بافت تاریخی یزد – محله بازار نو – کوچه امام حسینی – فرعی یکم – پلاک ۲۶۰۳۵-۳۶۲۰۹۱۸۹
۵۸- رحیمیان     رسول رحیمیان     میبد ندوشن     ۹۱۳۹۵۳۱۵۱۱
۵۹- خانه حباب     بتی ابوعلی     یزد حسینیه گازرگاه، کوچه یغمایی     ۹۱۳۱۵۶۰۸۶۹-۹۱۳۱۵۳۴۶۱۳
۶۰- مهریزان     محمود بهاری    مهریز بغدادآباد، روبروی زینبیه     ۹۱۳۳۷۴۴۴۲۶
۶۱- دهکده فروردین     محمدرضا شاهچراغی     یزد، انجیره، مزرعه فروردین     ۹۱۳۱۵۱۸۱۷۱
۶۲- باغ دلگشا     مهدیه حسن پور     بافق روستای رضائیه     ۹۱۳۲۵۹۸۷۰۵
۶۳- ممتاز     عباس ممتاز     مهریز روستای منشاد، محله مزرعه خواجه     ۹۱۳۲۵۴۱۳۴۹
۶۴- کیان     اعظم عرب خزائلی    مهریز ، خیابان سیدمصطفی خمینی، کوچه فتحی     ۹۱۲۲۰۵۷۸۸۰
۶۵- باران     عباسعلی مهدی نژاد     یزد فهادان جنب خانه محمودی     ۹۱۳۸۵۰۶۲۱۰
۶۶- کوچه بالا     احمد مختاری     یزد کوچه بالا     ۹۱۳۱۵۳۵۰۸۵
۶۷- دربید     دربیدی     یزد، روستای دربید     ۹۱۳۳۵۰۰۵۷۴
۶۸- سرای آفتاب     وحید دهقانی     یزد     ۹۱۳۹۵۱۴۰۶۴
۶۹- طارونه     میثم حسینی    یزد، سید گلسرخ ، کوچه هفتم      ۹۱۳۹۵۲۷۳۰۴
۷۰- درویش     درویش گوهری     یزد فهادان، محدوده مدرسه ضیائیه بالاتر از هتل فهادان     ۹۱۳۱۵۷۳۲۹۱
۷۱- ایساتیس بهادران     رضا جلیلیان     مهریز،بهادران     ۹۱۳۱۵۲۱۸۸۱
۷۲- خانم جان     ابوالفضل زارع زاده شهرسب ابرکوه شهرسب     ۹۹۰۱۷۶۴۰۴۵
۷۳- ده عروس     مجتبی دهقان کریم آبادی     بهاباد ، روستای ده عروس     ۹۱۳۵۱۳۰۸۶۶
۷۴- چهل پنجره     ابوالفضل کارگر دهقان     یزد ، روبروی اورژانس کلانتری     ۹۱۳۳۵۱۴۰۳۹
۷۵- بید سوخته     جعفری کافی آباد     اشکذر، خضرآباد، مزرعه بید سوخته     ۹۱۳۲۷۳۷۳۴۶
۷۶- کوچه باغ      اکبر شاه بیدکی     مهریز     ۹۱۳۲۵۶۴۶۴۲
۷۷- خانه کوچک لاری     نیلوفر لاری     یزد     ۹۱۲۶۸۰۶۲۸۵
۷۸- آسودن     محسن محمدی     یزد، کوچه هاشم خان     ۹۱۲۱۵۱۰۸۶۱
۷۹- ماه بی بی     میثم پیری     اردکان     ۹۱۳۳۵۹۴۹۴۲
۸۰- باغ بهشت      صدرآبادکارگر     بافق روستای صدرآباد     ۰۹۳۶۴۴۵۱۱۶۱
۸۱- برزی     محمدحسین گلستانی فر     تفت ده بالامحله برزی     ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۰۷
۸۲- خشت و خاطره     قاسم میر محمدی     یزد بلوار بسیج، روبروی آب انبار رستم گیو،کوچه (۸)۱۴، آخرین خانه سمت راست    ۰۹۱۳۱۵۲۲۰۴۵
۸۳- کهن پایاب     حمیدرضا شاکری     یزد فهادان، کوچه زندان اسکندر،پشت حسینیه کوچک ابوالفضل     ۹۱۳۲۵۲۱۸۴۶
۸۴- هوم     نرجس نودینی     میبد، روستای مزرعه کلانتر،کوچه ارشاد، خانه سوم 
۸۵- خانه شما     ربابه قوامی منشادی     یزد خ امام، کوچه ۴۳مالمیر، کوچه روبروی بقعه حسینیه مالمیر     ۹۱۳۲۵۱۴۰۶۱
۸۶- تاج الملوک     شاهدیان     یزد، خ قیام، برزن حسینیه حاج یوسف     ۹۱۳۲۵۰۸۹۱۶
۸۷- ثریا     فاطمه حاجی حسینی     یزد مهریز، روستای تنگ چنار، عباس آباد، کوچه آبشار 
۸۸- خانه ایرمان     محمدجواد اولیاء     یزد خیابان دهم فروردین – کوچه حنا – بن بست ۵     09124802671

سبد خرید