گالـــری / دانلـــود

هتل های یـــزد

ليست هتلهای  یــزد

1- هتل صفائيه     4 ستاره       38260210- 38242811    يزد –صفائيه خيا بان تيمسار فلاحی

2- هتل ارگ جدید       4 ستاره       7-8285000 3      يزد صفائيه ، پشت دخمه زرتشتيان 

2- هتل پارسيان    3 ستاره      35254111- 35256444     يزد-بلوار جمهوري پشت بيمارستان افشار
3- هتل کاروان     3 ستاره ممتاز      37210511- 37215500     يزد- بلوارآزادگان نرسيده به فرودگاه
4- هتل فرهنگ     2 ستاره      36265011- 36260725      يزد – ميدان شهيد بهشتي ابتداي خيابان امام خميني –کوچه فرهنگ
5- هتل ثلاثي     1 ستاره     36220677- 36261289     يزد بلوار امامزاده جعفر –جنب پاساژ موسوي بن بست ششم
6- هتل تهراني     4 ستاره     37215515-37213003      يزد ميدان ابوالفضل ابتداي بلوارتفت1381
7- هتل اطلس     2 ستاره ممتاز     37247100 - 37244422     يزد بلوار شهيد صدوقي مابين ميدان باهنر وهمافر
8- هتل مليکا     2 ستاره    35238001 - 35238000     يزد –بلوار جمهوري –ابتداي يزد باف1382
9- هتل لاله      3 ستاره      36225048 -3 6263830      يزد بلوار بسيج –محله تل-جنب آب انبار گلشن
10- هتل باغ  مشير الممالک     4 ستاره ممتاز     35239760 - 35253979     يزد- خيابان انقلاب بلوار مشير
11- مهمانسراي جهانگردي يزد     3 ستاره ممتاز     36249127 - 36247222     يزد – بلوار دانشجو جنب اداره کل ارشاد
12- هتل سنتي ملک التجار       36224060 - 36261479    يزد خيابان قيام بازارچه پنجه علي
13- مهمانسراي فرهنگيان     2ستاره ممتاز     38250041 -38248764     يزد صفائيه-خيابان عدالت مجتمع فرهنگيان 
14- هتل سنتي جاده ابريشم     1 ستاره       36252730- 36217703     يزد خيابان مسجد جامع کوچه تل خاکستري
15- هتل سنتي کهن کاشانه      2ستاره       36212485 - 36210393     يزد- خ امام محله فهادان کوجه روبروي موزه سکه حيدر زاده 
16- هتل روشن      1ستاره ممتاز      36229707 - 36266470     يزد –خيابان دهم فروردين
17- هتل سنتي مهر     3 ستاره      6227400 - 36227405     يزد خيابان قيام کوچه لب خندق 
18- هتل سنتي کاروانسرا     2ستاره ممتاز      20436227050 - 36225600     يزد بلوار امامزاده جعفر خيابان مصلي
19- هتل سنتي يزد      3ستاره      362285003  -36228010     يزد ميدان امير چقماق خانه رشتيان1385
20- هتل خاتم      3 ستاره     35235001 - 35235002     يزد-بلوار جمهوري کوچه جنب تالار يزد 
21- هتل سنتي رز(کيميا)     2ستاره     36228753 - 36228755     يزد-ميدان شهيد بهشتي ابتداي خيابان امام کوچه فرهنگ 
22- هتل سنتي شرق     1 ستاره      36267783 - 36267783     يزد خيابان مسجدجامع کوچه دکتر کازروني
23- هتل داد     4ستاره ممتاز      881856229400 3 36229449    يزد- خيابان دهم فروردين پلاک 2141386
24- هتل شيرکوه      2ستاره ممتاز     38930353263350103532623500    تفت ابتداي بلوار شهيد بهشتي1379
25- مهمانسراي اردکان     2ستاره ممتاز     184003532226969 03532229912    اردکان بلوار شهيد بهشتي جنب کلانتر 11
26- هتل کاريز     1ستاره      11310353226062 32226020    اردکان بلوار شهيد بهشتي تقاطع طالقاني
27- هتل بهجت      3ستاره       22600353235500532355008    ميبد ابتداي بلوار بسيج جنب پل زير گذر 1385
28- هتل رستوران شاه عباسي      -14140353252959532529598    مهريز جاده يزد کرمان بعدازورودي شهر1386
29- هتل رستوران باغ مرشد      -8166226773 3 36226774    يزد بلوار بسيج روبروي شهرداري منطقه دو1386
30- هتل سنتي والي     3ستاره     19483-6228052 336228054    يزد خيابان امام روبروي شاهزاده فاضل1387
31هتل سنتي کورش     1 ستاره      13406203580 336203560    يزد خيابان امام محله فهادان قبل از زندان اسکندر
32- هتل سنتي فهادان     3ستاره ممتاز     28846300600 336300600    يزد خيابان امام محله فهادان روبروي زندان اسکندر
33- هتل سنتي اديب الممالک     1ستاره سنتي     11306229324 336270506    يزد خيابان قيام کوچه لب خندق پلاک 831387
34- هتل آپارتمان امين      -16900353272722003532725988    صدوق- اشکذر نبش ميدان بسيج1387
35- هتل باغسرا     1ستاره     6160353223925132239250    اردکان- جنب شهرداري1388
36- هتل سنتي مظفر     3ستاره معمولي     1946 36227783 36227665    يزد خيابان مطهري کوچه خلف باغ 1389
37- هتل سنتي لب خندق     -10256226003 3 36226003     يزد خيابان قيام کوچه لب خندق
38- هتل زنبق      4ستاره 28963-5260920 3 35260920     يزد بلوار جمهوري کوچه نيروگاه زنبق   
39- هتل سنتي خالوميرزا     1ستاره     6180353228276709130005159     عقدا 1390
40- هتل سنتي حاج ملک     -104032322221      ميبد خيابان سلمان فارسي چهارراه امام رضا(ع)
41- هتل ستاره شهر   (فاز يک)-82003532529688      مهريز –کيلومتر يک جاده مهريز يزد ،نرسيده به پمپ گاز1392
43- هتل نيکان     3ستاره     651303242900432429001     بافق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر1393
44- اقامتی وپذیرایی خوان دوحد     -29809-3627298836271398     یزد ،بلوار عاصی زاده ،کوچه سنگریزه 1394
45- هتل باران      -226203532728640      اشکذر،رضوانشهر،بلوار45متری روبروی مسجد ریگ 1394
46-  هتل سنتی رویای قدیم      2ستاره    12233627271836269874     یزد ،خیابان سلمان ،کوچه شهید کاردی 
47- هتل سنتی فیروزه      -11355-36272900      یزد خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات 1395
48- هتل سنتی فاضلی     3 ستاره      164336208955      یزد ،خیابان امام ،خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت1395
49- هتل مهتاب     -164032614839      تفت ،ده بالا ، محله آمحسن جنب مسجد1395
50- راه وما      -29723823919738239198     یزد ،صفائیه ،بلوارشهید قندی روبروی بیمارستان شهید صدوقی 1395
51- علمدار     -21453242923032421634      بافق ،بلوار انقلاب ،روبروی خیابان 14 معصوم1395
52- باغ شهران      -6403521897135218972     یزد،دروازه قرآن ،کیلومتر2 بلوارنصر،فرعی دوم سمت راست،کوچه5سمت چپ1397
53- بهار      1ستاره     13303222308832223088     اردکان ،بلوارشهید بهشتی،ابتدای کمربندی ،جنب پمپ بنزین 1397
54- آرتمیس     -227037281906      یزد،بلوارشهید صدوقی بعد از بلوار عابدی،بعد از بانک صادرات 1397
55- الزهراء-     22666268229 3     -يزد چهارراه فرهنگيان جنب شيريني عاصي زاده1397

سبد خرید