گالـــری / دانلـــود

سفرنامه های یزد

برای خواندن سفرنامه های یزد ، لینک مربوطه را در مرورگرتان کپی کنید


1-       https://lastsecond.ir/itineraries/s987340-yazd-sheyma-98  "و از یزد هر آنچه گویم اندک است و ناگفته ها بسیار ..." / lastsecond.ir
2-       https://lastsecond.ir/itineraries/s987048-yazd-mibod-sareh-98    "دیار قنات و قنوت و قناعت" / lastsecond.ir
3-       https://lastsecond.ir/itineraries/s986863-yazd-mahsas-98     "سفر دو روزه به یزد ، شهر خشت و سکوت" / lastsecond.ir
4-       https://lastsecond.ir/itineraries/s985682-yazd-kherghepoosh-98   "سفر به شهر تاریخی ایران زمین (یزد)" / lastsecond.ir
5-       https://lastsecond.ir/itineraries/s974487-yazd-karimi-97     "در ضیافت کویر (سفرنامه یزد و میبد)" / lastsecond.ir
6-       https://lastsecond.ir/itineraries/s973050-yazd-atrsaie-97     "یزد ، سرزمین آفتاب" / lastsecond.ir
7-       https://lastsecond.ir/itineraries/s972788-yazd-kavir-iran-jafari     "سفر به عروس کویر ، یزد باستانی / lastsecond.ir
8-       https://lastsecond.ir/itineraries/s96909-yazd-caracal-koochak   "سفر به سکوت عمیق و بی هیاهو با دشت های  ..." / lastsecond.ir
9-       https://lastsecond.ir/itineraries/s962516-yazd-zj     "تحقق یکی از رویاهای دیرینه در سفر به یزد" / lastsecond.ir
10-   https://lastsecond.ir/itineraries/s961438-yazd-azimi     "سفری خاطره انگیز به اولین شهر خشتی جهان" / lastsecond.ir
11-   https://rangirangi.com/safarnameh-yazd/     "سفرنامه رنگی رنگی یزد" / rangirangi.com
12-   http://www.m4taghi.blogfa.com/post/65     "سفرنامه یزد قسمت اول (میدان امیرچقماق ، مسجد جامع ، باغ دولت آباد)" / m4taghi.blogfa.com
13-   http://www.m4taghi.blogfa.com/post/66     "سفرنامه یزد قسمت دوم (محله فهادان ، خانه لاریها ، بقعه 12 امام و ...)" / m4taghi.blogfa.com
14-   http://www.m4taghi.blogfa.com/post/67     "سفرنامه یزد قسمت سوم (آتشکده ، دخمه ، چک چک)" / m4taghi.blogfa.com
15-   https://biyataberavim.persianblog.ir/ok9xaLN5N5Tqo0Rk3N7J-%DB%8C%D8%B2%D8%AF1 / biyataberavim.persianblog.ir
16-   https://www.kojaro.com/2017/2/6/124817/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/    "سفر5 روزه به یزد" / kojaro.ir
17-   https://www.alaedin.travel/blog/10305     "سفرنامه تور یزد علاالدین تراول" / www.alaedin.travel
18-   https://irantrawell.com/2018/12/19/     "یزدنامه قسمت اول" / irantrawell.com
19-   http://my.koolleh.com/2015/07/15/     "سفرنامه یزد" / my.koolleh.com
20-   https://www.travestyle.com/fa/2019/05/19/yazd-travel-guide/     "راهنمای سفر به یزد" / travestyle.com
21-   https://ourbeautifulworld.co/myPosts/Detail/101     "سفرنامه یزد به قلم حمید خسروجردی" / ourbeautifulworld.co

سبد خرید