گالـــری / دانلـــود

فرودگاه / راه آهن / ترمینال یزد

فرودگاه / راه آهن / ترمینال یزد
 
1- فرودگاه یـزد
مرکز تلفن: 31010 – 035
اطلاعات پرواز: 199
آدرس: یزد - میدان صنعت - انتهای بلوار آزادگان - فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی
کد پستی 63163-8917
مسیرهای پروازهای داخلی:
- تهران ، مشهد ، اهواز ، کیش و بندرعباس
 
مسیرهای پروازهای خارجی:
- نجف ، بغداد ، جده و مدینه
 
 
2-  راه آهن یـزد
تلفن تماس : 03537246777
آدرس: یزد ، بلوار حمیدیا، میدان راه آهن یزد ، ساختمان مرکزی راه آهن
 
 
3-  پایانه مسافربری یزد
تلفن تماس : 03537230691
آدرس : یزد جاده خضرآباد ابتدای بلوار صنعت
 
شرکت ها و تعاونی های پایانه مسافربری یزد
عدل پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 7) : 03537236752 – 03537237001
گیتی نورد پایانه (ترمینال) الغدیر (تعاونی 12) : 03532829393 – 03537236662
میهن نور پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 4) : 03537204145 – 03537236661
آسیا سفر پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 13) : 03532572175 – 03537232400
پیک صبا پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 17) : 03537201700
ایران پیما پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 1) : 03537236768
سیروسفر یزد پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر : 03537232100
گیتی پیما یزد پایانه مسافربری  (ترمینال) الغدیر : 03537236761 – 37234800
ترابر بی تا یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 15) : 03532236778
تک سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 13) : 03537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر : 03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 6) : 03537236664
همسفر چابکسواران یزد پایانه مسافربری الغدیر : 03537236660 – 03537236732
لوان نور یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 8) : 03537236771
آریا سفر پایانه مسافربری  الغدیر (تعاونی 11) : 03537231110
رویال سفر پایانه مسافربری الغدیر 03537234500
​​​​​

سبد خرید