گالـــری / دانلـــود

مراکز آموزش گردشگری در یـزد

مراکز آموزش گردشگری در یزد

موسسات آموزش گردشگری
۱- خدمات گردشگری رشد     حمید کاظمی فرد     بلوار شهید صدوقی خیابان شهید عابدی اولین کوچه سمت چپ      37241864 ، 09131566956
۲- پردیس گردشگری هفت اقلیم     مرتضی بذرافشان     صفائیه  ابتدای بلوار پروفسور حسابی۳۸۲۱۵۸۹۳
۳- خدمات هتلداری افق راسپینای شرق     رضیه سعیدی راد     در حال تغییر مکان
۴- خدمات گردشگری کوشک نگارین یزد     علی اکبر تشکری بافقی     صفائیه- میدان فرهنگ۳۸۲۱۹۱۷۱

 
مراکز آموزش عالی
1- دانشگاه یزد : کارشناسی / کارشناسی ارشد        
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه     کدپستی : ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱     تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵ 
2- دانشگاه جوادالائمه یزد : کاردانی         صفائیه  میدان جانباز  بلوار شهیدان اشرف بلوار طراوت  کوچه شبنم  کوچه شهید جهان آرا      تلفن :38286454
3- دانشگاه علم و هنر : کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا     یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر     تلفن : 38264080

سبد خرید