گالـــری / دانلـــود

مراکز پزشکی و درمانی یـزد

مراکز پزشکی و درمانی یزد
 
1-    بیمارستان شهید دکتر رهنمون   خیابان فرخی بیمارستان شهيد دکتر رهنمون     تلفن :  ۳۳۱۲۲۰۰۲
2-  بیمارستان شهید صدوقی      صفاییه بلوار شهید قندي ، خيابان ابن سينا        تلفن : ۳۱۸۳۳۵۵۰-38227304
3-    بیمارستان شهدای محراب      میدان معلم – ابتدای بلوار پاکنژاد  تلفن : ۶-۳۵۲۵۰۰۹۳-۰۳۵
4-    بیمارستان محمد صادق افشار   بلوار جمهوری اسلامی- بیمارستان محمد صادق افشار   تلفن : ۱۷-۳۵۲۵۵۰۱۱-۰۳۵
5-    بیمارستان دکتر مجیبیان     خیابان آیت ا... کاشانی      تلفن : 36240061- 36240064
6-    بیمارستان دکتر مرتاض     خیابان آیت ا... کاشانی     تلفن : 9-38248000
7-    بیمارستان مادر     میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق   تلفن : 36230030
8-    کلینیک خاتم الانبیا     بلوار طالقانی جنب آزمایشگاه مرکزی    تلفن : 37330122

سبد خرید