گالـــری / دانلـــود

نرخ ورودی مراکز گردشگری

نرخ ورودی موزه ها و مراکز گردشگری یزد 

موزه سکه و مردم شناسی حیدر زاده
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰
محتوی موزه شامل سکه از دوران های مختلف تاریخ ایران زمین و اقلام مردم شناسی 

موزه خودروهای کلاسیک
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰
محتوی موزه شامل خودروهای دست ساز برادران اردانی ، خودروهای شناسنامه دار تاریخی با نمایش خلاق گونه 

موزه دیرینه شناسی کامبرین
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۵۰۰۰۰
محتوی موزه شامل فسیل های متعلق به سه دوره زمین شناسی و رسوب برداری شده (وجه متمایز در دنیا) 

موزه علوم طبیعی
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی :
۳۰۰۰۰

شامل تمام نمونه های حوزه علوم طبیعی از شیمی ، فیزیک و زیست گیاهی و جانوری است 

موزه محیط زیست
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰
محتوی موزه شامل اقلام تاکسی درمی حیوانات و نمونه های منحصر گیاهان 

موزه آب یزد
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰
محتوی موزه شامل سیر تکامل تامین آب در یزد 

موزه وزیری
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰
محتوی موزه شامل اقلام مردم شناسی و کتابت 

موزه کاظمینی
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰
محتوی موزه شامل سکه و نسخ خطی است 

موزه فرهنگ ایران و باستان (مارکار)
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰
محتوی موزه شامل نمایش آیین و آداب و رسوم زرتشتیان 

گنجینه مسجد جامع
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰
محتوی موزه شامل تنها پارچه کعبه موجود در استان و اقلام به دست آمده از مسجد جامع می باشد 

آتشکده زرتشتیان 
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۴۰۰۰۰

آسیاب آبی کوشکنو 
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰

آسیاب وزیر (قنات جهانی زارچ)
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۵۰۰۰۰

خانه سیگاری ها
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰

مدرسه علمیه خان
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۱۵۰۰۰

مسجد جامع
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰

باغ دولت آباد
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۵۰۰۰۰

مدرسه ضیائیه
بازدید کننده داخلی : ۴۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۳۰۰۰۰

خانه لاریها
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰

خانه پیشه های کهن
بازدید کننده داخلی : ۳۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۲۰۰۰۰

دخمه زرتشتیان
بازدید کننده داخلی : ۵۰۰۰
بازدید کننده خارجی : ۴۰۰۰۰
 
 

سبد خرید