گالـــری / دانلـــود

هتل های سنتی یزد

هتل های سنتی یزد
1- هتل لاله 3 ستاره ممتاز421059-6225048 3 6263830 3يزد بلوار بسيج –محله تل-جنب آب انبار گلشن 
2- هتل باغ  مشير الممالک4 ستاره ممتاز801655239760 3 35253979يزد- خيابان انقلاب بلوار مشير 
3- هتل سنتي ملک اتجار -23546224060 3 36261479يزد خيابان قيام بازارچه پنجه علي
4- هتل سنتي جاده ابريشم1 ستاره920 36252730 36217703يزد خيابان مسجد جامع کوچه تل خاکستري 
5- هتل سنتي    کهن کاشانه 2ستاره 16386212485 3 36210393يزد- خيابان امام محله فهادان کوجه روبروي موزه سکه حيدر زاده  
6- هتل سنتي مهر3 ستاره 23505-6227400 3 36227405يزد خيابان قيام کوچه لب خندق  
7- هتل سنتي کاروانسرا2ستاره ممتاز 20436227050 3 36225600يزد بلوار امامزاده جعفر خيابان مصلي
8- هتل سنتي يزد 3ستاره 23539-6228500 3 36228010يزد ميدان امير چقماق خانه رشتيان 
9- هتل سنتي رز(کيميا)2ستاره 11276228753 3 36228755يزد-ميدان شهيد بهشتي ابتداي خيابان امام کوچه فرهنگ 
10- هتل سنتي شرق1 ستاره15376267783 3 36267783يزد –خيابان مسجدجامع کوچه دکتر کازروني 
11- هتل داد4ستاره ممتاز 881856229400 3 36229449يزد- خيابان دهم فروردين پلاک 214 
12- هتل رستوران باغ مرشد-8166226773 3 36226774يزد بلوار بسيج روبروي شهرداري منطقه دو 
13- هتل سنتي والي3ستاره 19483-6228052 336228054يزد خيابان امام روبروي شاهزاده فاضل 
14- هتل سنتي کورش1 ستاره 13406203580 336203560يزد خيابان امام محله فهادان قبل از زندان اسکندر 
15- هتل سنتي فهادان 3ستاره ممتاز 28846300600 336300600يزد خيابان امام محله فهادان روبروي زندان اسکندر
16- هتل سنتي اديب الممالک1ستاره سنتي11306229324 336270506يزد خيابان قيام کوچه لب خندق پلاک 83 
17- هتل سنتي مظفر3ستاره معمولي1946 36227783 36227665يزد خيابان مطهري کوچه خلف باغ  
18- هتل سنتي لب خندق-10256226003 3 36226003يزد خيابان قيام کوچه لب خندق
19- اقامتی وپذیرایی خوان دوحد-29809-3627298836271398یزد ،بلوار عاصی زاده ،کوچه سنگریزه  
20- هتل سنتی رویای قدیم 2ستاره12233627271836269874یزد ،خیابان سلمان ،کوچه شهید کاردی ،کاردی دوم پلاک 5 
21- هتل سنتی فیروزه -11355-36272900 یزد خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات  
22- هتل سنتی فاضلی3 ستاره 164336208955 یزد ،خیابان امام ،خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت 

 

سبد خرید