گالـــری / دانلـــود

ورزش های هوایی

ورزشهای هوایی یزد
​​​​​​​
1- پاراگلایدینگ
2- پارا موتور
3- کایت باگینگ
 
-         آقای گرجی     مسئول کمیته ورزش های هوایی یزد     تلفن تماس : 09133517896
-        آقای کمالیان            مربی پرواز                              تلفن تماس : 09133568112

سبد خرید