گالـــری / دانلـــود

یــزد در رسانه ها

یزد در رسانه ها 
(وب سایت ، وبلاگ ، اینستاگرام ، کانال تلگرام ، اپلیکیشن و ...)


 
- وب سایت های بین المللی
1-    www.tripadvisor.com
2-    www.lonelyplanet.com
3-    www.wikipedia.com
4-    www.wikitravel.org
5-    www.theculturetrip.com
6-    www.whc.unesco.org
7-  www.wikivoyage.org
8-    www.map.google.com
 
 
- وب سایت های داخلی
1-    www.visitiran.ir
2-    www.kojaro.com
3-    www.egardesh.com
4-    www.eligasht.com
5-    www.eghamat24.com
6-    www.lastsecond.ir
7-    www.raheeno.com
8-    www.tripbama.com
9-    www.snapptrip.com
10-  www.safarzon.com
11-  www.seeiran.ir
 
 
- وب سایت های یزد
1-    www.yazdcity.ir
2-    www.gotoyazd.com
3-    www.karizyazd.blogfa.com
 
-اپلیکیشن های راهنمای گردشگری یزد 
1- یزد گردی
2- نقشه همراه یزد
3- استان یزد
4- شهربین یزد
5- بادگیر
6- رادار خرید
7- یزدگردی برنا
8- دکتر دکتر
 
-اینستاگرام ( پیج های اطلاع رسانی و ارائه خدمات گردشگری یزد )
1-    Yazd_kohan
2-    Yazd_balad
3-    Mashahir_yazd
4-    Yazd_cthh
5-    Yazd_history
6-    gotoyazd
7-    M.fatemiyazd
8-    Askmeyazd
9-    yazdtouriism
10-   yazdgard
 
- کانال های تلگرام
1-    یزد کهن
2-    یزد بلد
3-    خوشه گردشگری یزد (5+95)

​​​​​​​

سبد خرید