گالـــری / دانلـــود

مجموعه خان

شامل مدرسه ، حمام ، میدان و بازار است که توسط محمدتقی خان بافقی ( حاکم وقت یزد ) و همچنین نوادگانش در شهر یزد ساخته شده است. مجموعه خان  به شماره ثبت 1709 در تاریخ  21 اردیبهشت ماه سال 1365 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .
 
میدان خان
این میدان جزء مجموعه ای است که محمد تقی خان حاکم وقت یزد با طرحی هماهنگ آن را به وجود آورد . میدان خان  راهی به بازار قیصریه ، بازار مسجد ملا اسماعیل ، بازار مسگری و مسجد ریگ و مسجد ملا اسماعیل دارد . این میدان خوش طرح  در دوره ی حکومت زندیه به عنوان جایگاه محکمه ی قضاوت و رسیدگی به امور بازاریان مورد استفاده قرار می گرفته است . مدرسه شفیعیه و بانک شاهی (قدیمی ترین بانک یزد ) در قسمت شمالی میدان قرار دارند .

حمام خان
 معروف به گرمخانه نور حمامی است بنا شده توسط محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به سال ۱۲۱۲(ه. ق) درمیدان خان و در کنار مجموعه خان یزد واقع می‌باشد.این حمام در زمینی به مساحت ۱۱۷۰ متر مربع و با زیر بنای ۹۰۰ متر مریع بنا گردیده که شامل بخشهای مختلفی از جمله گاوروتون، شاه نشین، خزینه می‌باشد. تزیینات حمام خان بسیار ساده بوده و مهمترین آنها ، نقاشی های شاه نشین می باشد . حمام خان با تغییر کاربری به سفره خانه سنتی تبدیل شده است .
 
بازار خان
بازار خان از تاسیسات محمد خان والی (از حاکمان یزد در قرن 13 ه ق ) و طولانی ترین بازار در یزد است که در قسمت شمالی بازارها قرار دارد .  
 
مدرسه خان
محمد تقی خان این مدرسه را در خارج از حصار قدیمی یزد احداث کرد که از دو مدرسه ی بزرگ و کوچک تشکیل شده است . مدرسه کوچک  توسط او تکمیل و مدرسه بزرگ توسط فرزندش علینقی خان به اتمام رسید .   
 ​​​​​​​

سبد خرید