گالـــری / دانلـــود

کنیسه ملا آقا بابا

​​​​​​​کنیسه تاریخی ملا آقا بابا ملا حیدر مربوط به دوره قاجار است و در شهر یزد، خیابان مسجد جامع کبیر، محله چهار سوق واقع شده است و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۶۱۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و اين بنا از تاريخ ثبت تحت نظارت اين سازمان می باشد.
قدمت اين بنای تاريخی مربوط به دوران قاجاريه می باشد و اين كنيسه مشتمل بر يک حياط به نام تابستان خانه و يک فضای سر پوشيده با نام زمستان خانه است. چهار بدنه حياط به قرينه سه صفه با پوشش ضربی بنا شده و ارتفاع ديوارها تا يک متر با آجر پوشيده شده است. این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۶۱۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

سبد خرید