گالـــری / دانلـــود

زیارتگاه ستی پیر (قلعه اسدان)
​​​​​​​
این قلعه مربوط به دوره قاجار و مشتمل بر چهار صفه ، دالان ها و فضای دستکند می باشد و از معماری اواخر ساسانی الهام گرفته است . به باور زرتشتیان ، این مکان پناهگاه مادر شاهزادگان ساسانی است و شامل سه زیارتگاه می باشد . مراسم این زیارتگاه در ۲۴ خرداد ماه هر سال برابر با روز اشتاد از ماه خورداد باستانی اجرا می گردد .

سبد خرید