گالـــری / دانلـــود

مجموعه تاریخی حجت آباد وزیر

عمارت حجت آباد وزیر یزد در نزدیک شهر یزد و در روستایی با همین نام واقع‌شده است. این عمارت مربوط به دوره قاجاریه است. درگذشته از این بنا به‌ عنوان ‌یکی از عمارت‌های خان‌نشین یزد استفاده می‌شده است. نزدیکی باغ وزیر حجت آباد به قنات قدیمی حجت آباد باعث شده که داخل و اطراف آن باغ‌های زیبایی به وجود بیاید. این بنا شامل بخش‌هایی همچون باغ، عمارت اصلی، حمام، آب‌انبار و کاروانسرا است. بانی و سازنده عمارت تاریخی حجت آباد وزیر یزد، میرزا محمد مستوفی حاکم یزد بود. میرزا محمد مستوفی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ساخت این عمارت را به پایان رسانید.
 به دلیل نزدیکی این عمارت به روستای حجت آباد نام عمارت حجت آباد وزیر برای آن انتخاب‌شده است. همان‌طور که گفته شد این عمارت در نزدیکی قنات اصلی روستای حجت آباد قرار داشت و درنتیجه آب این قنات به داخل حیاط عمارت هدایت می‌شد. این آب به داخل حوض بزرگ درون عمارت هدایت‌شده و از آن برای آبیاری باغ‌های اطراف عمارت استفاده‌ شده است.
زمین‌های اطراف این عمارت با توجه به مسیر قنات از حاصل خیزی خوبی برخوردار بوده و شما در فصل بهار و تابستان می‌توانید باغ‌های سرسبزی را در اطراف این عمارت مشاهده کنید. همین امر سبب شده که دیوار اصلی عمارت به دیوار باغ بزرگی متصل باشد.

سبد خرید