گالـــری / دانلـــود

چهار سوق و بازار شاهی
​​​​​​​
 
احداث این مجموعه مربوط به قرن هشتم و در زمان حکومت شاه یحیی می باشد .بنای بازار شاهی در گذشته ای نه چندان دور از رونق برخوردار بود و دکان های آن اکثر مایحتاج عمومی را تامین می کردند . اما با کاهش جمعیت محله های قدیمی به مرور زمان و کهولت سن مغازه داران ، از رونق بازار کم می شود و بازار بلااستفاده و رو به ویرانی می رود .
این مجموعه متشکل از سه راسته ی بازار می باشد که یکی به محله ی یهودیان ، یکی  به محله ی دارالشفا و دیگری به مسجد جامع منتهی می شوند . در ضلع شمالی چارشوق آب انبار بسیار زیبایی قرار دارد که سال های متمادی مورد استفده بازاریان و مردم محل بوده است .
در سال های اخیر این مجموعه زیبا مورد بازسازی قرار گرفته و استقرار مشاغلی از جمله فروش ترمه ، انواع پارچه ، صنایع دستی ، کافی شاپ و سوغات یزد ، رونق دوباره ای به چهار سوق و بازار شاهی داده است .

سبد خرید