گالـــری / دانلـــود

برج و باروی قدیم یزد

برج و باروهای یزد مربوط به دوره دیلمیان و اتابکان است. حصار، برج، خندق، دروازه و قلعه، شهرهای قدیم را از هجوم هاي مختلف در امان نگه مي­ داشته است.
يزد از معدود شهرهايي است که هنوز قسمت هايي از برج و باروي آن باقی مانده است.
برخی معتقدند حصار پیرامون شهر یزد توسط ۴ سرهنگ حکومت امير عضد الدين علا ء الدوله ابو جعفر کاکويه ساخته شده است. اما در دوره­های مختلف مورد بازسازی قرار گرفته است و سعی شده به استحکام آن افزوده شود.
قديمي­ترين حصار يزد داراي ۴ دروازه بوده است که اين تعداد در آخرين حصار و باروي ساخته شده شهر به ۱۵ دروازه رسيده است. از معروفترين اين دروازه­ها مي­توان به دروازه­هاي مهريجرد، کوشنکو، مالمير (مادر امير)، سعادت، اصفهان، فتح (حظيره)، چهار منار، سيد گلسرخ و دروازه شاهي و نو اشاره کرد.
با جاري شدن سيل عظيمي در سال ۶۷۳ هجری قمری، قسمت هاي بسياري از شهر یزد از جمله حصار آن خراب شد.
هنگاميکه اتابک يوسف شاه بن طغيان (طغي شاه) در سالهاي ۷۱۴ . ۶۵۸ هجری قمری به سلطنت يزد رسيد به مرمت حصر ويران شده پرداخت و آن را باز سازي کرد.
مبارزالدين (سرسلسله آل مظفر) در سال ۷۴۷ هجری قمری تعدادي از محلات خارج شهر یزد را به محدوده شهر افزود و از دروازه قطريان (دروازه شاهي) تا دروازه مادر امير باروي نو کشيد و خندق حفر کرد. حصار جديد داراي ۷ دروازه شد که عبارت بودند از:
مهريجرد
 قطريان
ايلچي­ خانه
کوشک ­نو
مادر امير (مالمیر)
سعادت 
نو
امیرمبارزالدين برج ­هاي متعدد ديگری نیز ساخت به طوریکه در دوران حکومت او، مساحت شهر یزد افزايش چشمگیری پیدا کرد. امروزه از حصار يزد و برج­ هاي گسيخته و متصل به آن که زمانی ۹۰ برج بود و هر برج ۲۰ نگهبان داشت  قسمت هايی باقی مانده است که مهمترین آنها عبارتند از:
(۱) قسمتي از ديوار و برج­ هاي محله لب خندق،
(۲) قسمتي از برج­ ها و حصار مقابل مقبره سيد گل سرخ،
(۳) قسمتي از ديوار و برج دروازه مهريز، در ابتداي بازارهاي خان، افشار و صدري،
(۴) ديوار و برج­ هاي دروازه شاهي،
(۵) ديوار و برج ­هاي شازده فاضل،
(۶) قسمتي از ديوار حصار و برج نزديک باغ گندم،
(۷) ديوار برج ­هاي حدود فهادان و مالمير، و
(۸) ديوار و برج ­هاي واقع در خيابان فرمانداري.
 ​​​​​​​

سبد خرید