گالـــری / دانلـــود

مسجد فرط
 
مسجدی است کهن و کوچک که در ابتدای کوچه دارالشفا و در نزدیکی دروازه ی قدیم مهریز قرار دارد . بنای اولیه آن متعلق به قرن دوم ه ق و بانی آن فردی به نام احمد زمجی از سرداران ابومسلم خراسانی است . طی سالهای متمادی بارها مسجد مورد بازسازی و تعمیر قرار گرفت و آنچه امروزه از این بنا باقی است ، مربوط به دوره ی صفویه می باشد . اهمیت تاریخی مسجد فرط به دلیل حضور امام رضا (ع) در آن است که در جریان سفر ایشان از مدینه به مرو (در قرن سوم ه ق) ، مدتی در این مسجد اقامت نمودند .اکنون یکی از حجره ها ، به صومعه ی امام رضا (ع) مشهور است که به آن قدمگاه نیز می گویند .از قدیمی ترین آثار به جای مانده در این بنا ، سنگ محرابی متعلق به قرن 6 ه ق می باشد .

سبد خرید